Planlægning og analyse

Forundersøgelser

Jeg laver forundersøgelser af nye vejanlæg, fx 2 minus 1 veje, nye parkeringsanlæg, trafiksanering gennem landsbyer.

Heri indgår typisk besigtigelse - ofte med opmåling af oversigtsforhold, uheldsanalyse, løsningsforslag med alternativer samt rapport med økonomioverslag.

Trafikale analyser

Analyser af eksisterende trafikanlæg. Fx konsekvensen af en ændring i hastighedsbegrænsningen på en given vejstrækning, hvor der vil være ændrede krav til horisontal- og vertikalradier.


Derudover laver jeg større uheldsanalyser, fx analyser af uheld sket i en kommune eller for en given trafikantgruppe.

Undersøgelse af trafikantadfærd

Jeg laver gerne undersøgelser af trafikantadfærd enten i et konkret vejanlæg, fx en rundkørsel, eller på udvalgte skoleveje.

Der laves typisk en optælling af forskellige manøvrer eller situationer i en aftalt tidsperiode, som derefter afrapporteres.

Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

29 70 75 70

rikke@hougaardtrafik.dk


CVR 3662 6240

Copyright © All Rights Reserved