Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter.

Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så trafiksikre som muligt - inden de anlægges, og inden ulykkerne sker!

 

Jeg laver trafiksikkerhedsrevisioner på alle fem trin, hvilket omfatter:

 

Trin 1 - Forprojekt

Trin 2 - Skitseprojekt

Trin 3 - Detailprojekt

Trin 4 - Ibrugtagning

Trin 5 - Udførelse

 

Jeg er altid uafhængig trafiksikkerhedsrevisor, dvs.

- Jeg ikke deltager i projekteringen

- Jeg afvejer ikke sikkerhedshensyn i forhold til økonomiske

- Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved projektets berigtigelse, men belyser de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser - og tilstræber, at projektet med de givne forudsætninger bliver så trafiksikkert som muligt.

 

Mine revisioner laves altid med KS (kvalitetssikring) af en anden kvalificeret trafiksikkerhedsrevisor.

 

Sortpletanalyser

Jeg laver sortpletanalyser af eksisterende vejanlæg, hvor det ønskes at gøre anlægget mere trafiksikkert og trygt.

 

Heri indgår sortpletudpegning, kollisionsdiagram, uheldsanalyse, besigtigelse, løsningsforslag og effektvurdering.

 

Ressourceperson med trafiksikkerhedsviden

Som ressourceperson tilkobles jeg typisk en anlægsopgave, og hjælper løbende med kvalitetssikring af udformning og afmærkning.

 

Jeg bistår også gerne med hjælp til løbende trafiksikkerhedsopgaver, fx hos en kommune som mangler en trafiksikkerhedsmedarbejder.

 

Færdselssikkerhedskampagner

Som tidligere kampagnemedarbejder hos både Faxe Kommune og Vejdirektoratet hjælper jeg ligeledes gerne med kommunens kampagnearbejde. Dette kan omfatte både planlægning, projektledelse og udførelse af nye kampagner eller bare af bestilling, opsætning og udførelse af eksisterende kampagner.

Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

29 70 75 70

rikke@hougaardtrafik.dk

 

CVR 3662 6240

Copyright © All Rights Reserved