Planlægning og analyse

Forundersøgelser

Jeg laver forundersøgelser af nye eller ombyggede vejanlæg, fx 2 minus 1 veje, trafiksanering gennem byer og skolevej.  

Heri indgår typisk besigtigelse - ofte med opmåling af oversigtsforhold, uheldsanalyse, løsningsforslag med alternativer samt rapport med økonomioverslag.

Skitseprojekter

Jeg laver skitseforslag i AutoCAD af de projekter jeg foreslår. Jeg kan også lave skilte- og afmærkningsplaner, som er klar til politiets godkendelse.

Undersøgelse af trafikantadfærd

Jeg laver gerne undersøgelser af trafikantadfærd enten i et konkret vejanlæg, fx en rundkørsel, eller på udvalgte skoleveje.

Der laves typisk en optælling af forskellige manøvrer eller situationer i en aftalt tidsperiode, som derefter afrapporteres.

Trafikale analyser

Analyser af eksisterende trafikanlæg. Fx konsekvensen af en ændring i hastighedsbegrænsningen på en given vejstrækning, hvor der vil være ændrede krav til horisontal- og vertikalradier.


Derudover laver jeg større uheldsanalyser, fx analyser af uheld sket i en kommune eller for en given trafikantgruppe.

Evaluering af cykelstiprojekter

Jeg har efterhånden lavet en del evalueringer af cykelstiprojekter fra Vejdirektoratets cykelpulje sammen med Steen Eisensee, SE Trafik ApS.


En sådan evaluering vil typisk omfatte spørgeskemaundersøgelse på internettet, stopinterviews, uhelds- og trafikundersøgelse og måling af rejsehastighed før og efter. Afslutningsvis afrapporteres resultater i en evalueringsrapport, som sendes til Vejdirektoratets godkendelse.

Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

29 70 75 70

rikke@hougaardtrafik.dk

CVR 3662 6240

Copyright © All Rights Reserved