Om Hougaard Trafik

Se referencer her

Jeg er uddannet civilingeniør fra DTU med retningsbetegnelsen “Transport og Logistik” i 2005.


Jeg har under studiet på DTU specialiseret mig i trafiksikkerhed og trafikantadfærd, og lavet en del forskningsrelateret arbejde om rundkørsler for Danmarks Transportforskning (nu DTU Transport), hos hvem jeg ligeledes skrev mit speciale om trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger.


Ved kommunalreformen i 2007 blev jeg ansat i Faxe Kommune som trafiksikkerhedsmedarbejder, hvor jeg beskæftigede mig med Faxe Trafikhandlingsplan, skolevejsanalyse, trafiksikkerhedsinspektion samt projektledelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende anlægsprojekter. Derudover varetog jeg opgaven som tovholder for diverse kampagneaktiviteter herunder de populære cyklistkurser på EUC.


I april 2008 kom jeg til Vejdirektoratet i Næstved. Her har jeg først og fremmest arbejdet med trafiksikkerhed i mange forskellige aspekter. Jeg blev trafiksikkerhedsrevisor i 2009 og tilgængelighedsrevisor året efter, og har lavet adskillige revisioner på stats- og kommunevejnettet. Jeg har desuden besigtiget og afrapporteret dødsulykker sket på vejnettet på Sjælland og øerne i 2012-2014.


I 2014-2015 har jeg været ansat hos MOE, hvor jeg har leveret rådgiverydelser til kommuner i form af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner samt rådgivning omkring udformning af vejanlæg.


Jeg har været indehaver af Hougaard Trafik siden april 2015. 




 


Kontakt


Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

Tlf. 2970 7570

CVR 3662 6240



Rikke Hougaard Sørensen

Civilingeniør

Trafiksikkerheds- og Tilgængelighedsrevisor

rikke@hougaardtrafik.dk


Kamille Hougaard Sørensen

Studentermedhjælper, stud. tekantro

kamille@hougaardtrafik.dk


Sidse Hougaard Sørensen

Studentermedhjælper

sidse@hougaardtrafik.dk



Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

29 70 75 70

rikke@hougaardtrafik.dk

CVR 3662 6240