Tilgængelighed

Tilgængelighedsrevision

Tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at sikre tilgængelighed for alle i vej- og trafikprojekter. Metoden bidrager til at forbedre forholdene for personer med en funktionsnedsættelse.


Jeg laver revisioner på samtlige fem trin:


Trin 1 - Plan og ideoplæg

Trin 2 - Skitseprojekt

Trin 3 - Detailprojekt

Trin 4 - Ibrugtagning

Trin 5 - Overvågning


Revisioner laves som udgangspunkt ud fra principperne i håndbogen "Færdselsarealer for alle - Universielt design og tilgængelighed", December 2017, som dækker vej- og pladsarealer.


For udearealer, der er beliggende på privat matrikel, og ikke fungerer som færdselsareal for andre ejendomme, gælder Bygningsreglementet og den tilhørende SBI-anvisning for udformningen.


Mine revisioner laves altid med KS (kvalitetssikring) af en anden kvalificeret tilgængelighedsrevisor.


Jeg er medlem af Vejregelgruppen for Tilgængelighed.


Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

29 70 75 70

rikke@hougaardtrafik.dk

CVR 3662 6240

Copyright © All Rights Reserved